Polityka prywatności

Szanując Państwa prawo do prywatności, PARTNER-TEX S.C. z siedzibą w Jedlinie Zdrój ul. Narutowicza 1 ("PARTNER-TEX") stosuje odpowiednie rozwiązania, które to zapewniają.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając ze strony internetowej pod adresem https://www.partner-tex.com ("Serwis"), wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z Serwisu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Polityka Prywatności PARTNER TEX

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych są wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod firmą PARTNER-TEX  s.c.; adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji ul. Narutowicza 1, 58-330 Jedlina Zdrój, NIP spółki cywilnej: 8862973532, REGON spółki cywilnej:021651528, adres poczty elektronicznej: sklep@partner-tex.com (dalej: „Administrator” lub „Właściciel Serwisu”).

We wszelkich sprawach związanych z niniejszą polityką prywatności prosimy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@partner-tex.com lub pisemnie na adres ul. Narutowicza 1, 58-330 Jedlina Zdrój. 

Jakie dane są gromadzone?

Podczas korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie formularza zakupowego w związku ze składanym zamówieniem.

Dane gromadzone to: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, adres zamieszkania, telefon , IP komputera , adres dostawy oraz adres poczty elektronicznej. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu obsługi i realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia.

Możemy również rejestrować Twoje dane, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie, e-mailowo lub listownie.

Wypełniając formularz bądź też dokonując logowania, możesz również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych. Możesz również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od PARTNER-TEX informacji handlowych drogą elektroniczną. Wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną może zostać w każdym momencie cofnięta.

Twoje dane osobowe mogą nam również zostać przekazane przez podmioty trzecie, na Twoją prośbę. Dotyczy to sytuacji, w której chcesz się zarejestrować w naszym serwisie z wykorzystaniem funkcjonalności mediów społecznościach i naszych partnerów:

- Facebook

- Allegro

W przypadku korzystania z możliwości zalogowania się z wykorzystaniem funkcjonalności któregokolwiek z powyższych partnerów, najpierw zostaniesz przez niego poproszony o potwierdzenie, że może on przekazać nam Twoje dane w zakresie niezbędnym do rejestracji w serwisie. Za Twoją zgodą partner przekaże nam część Twoich danych dla potrzeb rejestracji w naszym serwisie. Dla dokończenia procesu rejestracji konieczne może być uzupełnienie Twojego profilu o dodatkowe dane osobowe. Po założeniu konta w naszym serwisie będziesz mógł logować się do naszego sklepu z wykorzystaniem funkcjonalności oferowanych przez naszych partnerów.

Serwis korzysta również z plików cookies celem zbierania innych, nieosobowych danych. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do części niniejszej Polityki prywatności dotyczącej plików cookies.

Do jakich celów wykorzystamy Twoje dane ?

Rejestracja na stronie sklepu internetowego

Podane przez Ciebie podczas rejestracji dane zostaną wykorzystane do prowadzenia i obsługi Twojego konta. Rejestracja jest niezbędna, jeżeli chcesz brać udział w szczególności w naszych konkursach, akcjach marketingowych lub programach lojalnościowych albo złożyć zamówienie w naszym sklepie.

Newsletter

Jeżeli zapisałeś się na nasz newsletter Twoje dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysłania go na podany przez Ciebie adres e-mail. W każdej chwili jednak możesz zrezygnować z otrzymywania konkretnego newslettera, poprzez wybór odpowiedniej opcji zawartej w jego treści lub w profilu Twojego konta, dostępnym po zalogowaniu do portalu.

Akcje marketingowe

Jeśli zdecydowałeś się wziąć udział w konkretnej akcji marketingowej, Twoje dane będą wykorzystywane w celu jej przeprowadzenia. W tym samym celu Twoje dane mogą zostać udostępnione na rzecz organizatora lub współorganizatora konkursu (akcji) lub fundatora nagród, jeśli nie jest nim PARTNER-TEX S.C.

Programy lojalnościowe

Podane przez Ciebie dane osobowe będą wykorzystywane w celu prowadzenia konkretnego programu lojalnościowego na zasadach określonych w dotyczącym go regulaminie. Regulamin będzie uaktualniany zgodnie z przeprowadzanym programem lojalnościowym, jeżeli taki będzie prowadzony.

Sklep Internetowy

Jeśli zdecydowałeś się dokonać zakupu w naszym Sklepie Internetowym, Twoje dane osobowe zostaną wykorzystane w celu realizacji Twojego zamówienia, w tym informowania o jego kolejnych etapach. Podane przez Ciebie dane mogą być udostępniane na rzecz podmiotów zewnętrznych, świadczących usługi związane z dostarczeniem do Ciebie zakupionych produktów. 
Jeśli wyrazisz chęć otrzymania faktury VAT, Twoje dane będą przetwarzane w celu jej wystawienia.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.partner-tex.com Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

Kontakt z nami

Informacje, w szczególności dane osobowe, pozyskane w trakcie korespondencji z Tobą, służyć nam będą w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zgłoszenie. 

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych?

Masz prawo w każdym czasie do:

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczyłeś Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;

dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);

żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);

cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta).

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Nie udostępniaj publiczne jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem Serwisu. Publiczne udostępnienie takich danych następuje na Twoją wyłączną odpowiedzialność.

Oferta Serwisu będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości serwis może wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.

Postanowienia końcowe

Pragniemy zwrócić Twoją uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy ponosić odpowiedzialności za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, czynisz to na własną odpowiedzialność. Zanim udostępnisz im swoje dane osobowe zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony.

II. Polityka cookies PARTNER-TEX

Niniejsze zasady określają przechowywanie i dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług żądanych przez Użytkownika i świadczonych drogą elektroniczną przez PARTNER-TEX.

Pojęcia

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora / Cookies Własne - oznacza dane informatyczne zapisywane i przechowywane przez Administratora, związane ze świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenach www.partner-tex.com. 

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie takich usług.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają informacje na temat nazwy domeny, z której pochodzą, czasu przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia, a nawet wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W takim przypadku korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.


Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

- Konfiguracji serwisu

dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych stron Serwisu,

rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,

zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji jego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści,

rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

- Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie

utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

- Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych stron Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

Zapamiętania lokalizacji użytkownika

poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

Analiz i badań oraz audytu oglądalności

tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

przetwarzania określonych informacji adekwatnie do celu, dla którego zostały zebrane.

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez te pliki do Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Sposób wyłączenia obsługi plików Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach ich twórców:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Internet Explorer 7 i 8: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies

Internet Explorer 9 i 10: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

 

Kontakt:

PARTNER TEX S.C.

Ul. Narutowicza 1

58-330 Jedlina Zdrój

tel.: 606 753 017 

e-mail.: biuro@partner-tex.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl